Dobra inwestycja na wiele lat

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie należący do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego wykorzystuje aż dziewięć maszyn dostarczonych przez firmę Agrex-Eco. Niektóre z nich mają już po 7-8 lat, ale wciąż są w znakomitym stanie technicznym, dzięki czemu skutecznie pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu zakładu.

Karol Wójtowicz, Pośrednik Komunalny, nr 2/2015

Ostatnie zakupy sprzętu oferowanego przez Agrex-Eco zostały poczynione przez zakład w Sobuczynie w ubiegłym roku. Dokonano ich w ramach rozbudowy placówki, która objęła zamknięcie pierwszego i budowę drugiego składowiska oraz budowę zakładu kompostowania z bioreaktorami żelbetowymi. Dzięki nim prowadzenie początkowej fazy kompostowania odbywa się w ściśle kontrolowanych, hermetycznych warunkach, zapewniając stuprocentową ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami. Wybudowanie i wyposażenie zakładu kompostowego doprowadziło do uzbrojenia technologicznego wcześniej wybudowanego zakładu zagospodarowania odpadów, zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących przepisów prawa dla instalacji mechniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. W osiągnięciu tego stanu istotną rolę odgrywają maszyny produkcji firmy  Komptech. Jedną z najważniejszych jest przesiewacz bębnowy MUSTANG wykorzystywany przy sortowaniu materiału poddawanego kompostowaniu. W porównaniu do konkurencyjnych maszyn tego typu, wyróżnia się on unikatową konstrukcją bębna, który w łatwy sposób i praktycznie bez żadnego wysiłku może być wysunięty poza obrys przesiewacza. Pozwala to na komfortową wymianę bębna, jak również wygodne czyszczenie wnętrza maszyny. Praktycznym rozwiązaniem jest także łańcuchowo-cierny napęd bębna, tzn. za pomocą łańcucha wyposażonego w gumowe nakładki współpracujące z kołnierzem bębna. Taki napęd lepiej kompensuje drgania w sytuacji, gdy bęben jest np. odkształcony i zapewnia cichszą pracę maszyny.

W pakiecie z maszyną MUSTANG został dostarczony przesiewacz gwiaździsty MULTISTAR Hook. Umożliwia on pracę z materiałami o zwiększonej wilgotności, które w przesiewaczu bębnowym powodowałby zaklejanie oczek. Aby temu zapobiec MULTISTAR jest jest wyposażony w system metalowych palców, na bieżąco oczyszczających otwory przesiewające. Rozwiązanie to gwarantuje stałą efektywność pracy i eliminuje kłopotliwe przestoje związane z koniecznością usuwania nagromadzonych zanieczyszczeń.

Do współpracy z przesiewaczem MUSTANG przewidziano jeszcze jedną maszynę. Jest nią separator powietrzny HURRIKAN, do którego trafia nadsitowa frakcja kompostu, kierowana na składowisko. Maszyna Komptech wydmuchuje z niej wszelkie materiały lekkie, np. folie, co obniża wartość kaloryczną odpadów, a jednocześnie pozwala na zwiększenie poziomu odzysku surowców, jakie mogą być wykorzystane do produkcji paliwa alternatywnego.

Zakupu sprzętu do zakładu w Sobuczynie objęły również rozrywarkę do worków produkcji firmy Matthiessen. Maszyna ta służy zarówno do otwierania worków, jak również ich opróżniania. Wychodzące z niej odpady są równomiernie rozkładane na przenośniku taśmowym, ułatwiając proces segregacji.

Chlubą zakładu są dwie przerzucarki do pryzm kompostowych Komptech TOPTURN X53 i TOPTURN X63. Obie są wyposażone w przystawki do bocznego formowania pryzm, które ułatwiają organizację pracy i zapobiegają wyrzucaniu materiału poza plac kompostowania w momencie „wjeżdżania” w pryzmę. Na szczególną uwagę zasługuje nowa maszyna, tj. model TOPTURN X63. Przy okazji dostosowania układu napędowego do aktualnie obowiązujących norm emisji spalin, wprowadzono w niej wiele istotnych zmian, polepszających komfort pracy operatora. Ma ona m.in. specjalne pokrywy silnika i układu hydraulicznego, które po otwarciu tworzą praktyczne podesty obsługowe. Zmodernizowana kabina jest wygodniejsza, bardziej przestronna i zapewnia lepszą widoczność. Zastosowano w niej nadciśnieniowy układ wentylacji, system filtracji powietrza z aktywnym filtrem węglowym czy też elektryczny system automatycznego dociągania drzwi (szyby czołowej) dla zapewnienia maksymalnej szczelności kabiny.

Wśród najnowszych maszyn, jakie trafiły do zakładu w Sobuczynie jest też rozdrabniacz do biomasy Komptech CRAMBO 5000. Zasadniczą część jego konstrukcji stanowią dwa wolnoobrotowe wały rozdrabniające, dzięki którym jest on w stanie uporać się nawet z grubymi gałęziami czy karpami. Niska prędkość obrotowa elementów roboczych sprawia, że rozdrabniacz jest odporny na uszkodzenia, do jakich mogłoby dojść na skutek zanieczyszczenia wsadu materiałami intertnymi.

Oprócz przerzucarki do pryzm kompostowych TOPTURN X53, na terenie zakładu w Sobuczynie nadal są wykorzystywane jeszcze inne, „leciwe” maszyny Komptech. Mimo ośmiu lat intensywnej eksploatacji, wstępny rozdrabniacz mobilny TERMINATOR 3400 nadal znakomicie spełnia swoją funkcję. Ma szeroki zakres zastosowań,  może rozdrabniać odpady komunalne, gabaryty, a nawet meble czy opony. Producent zapewnia, że nie można go uszkodzić nawet poprzez wrzucenie materiału nierozdrabnialnego. W takiej sytuacji maszyna automatycznie zatrzyma się i włączy „rewers”, a po kilku nieudanych próbach uruchomi alarm informujący użytkownika, że załadowany przedmiot nie nadaje się do rozdrobnienia. TERMINATOR wykorzystywany w Sobuczynie jest przystosowany do transportu za pomocą hakowca, ale ma też dwa koła opuszczana hydraulicznie, które pozwalają na łatwe przestawianie go np. za pomocą ładowarki kołowej.

W sytuacjach awaryjnych znajduje jeszcze zastosowanie przesiewacz bębnowy PRIMUS, zakupiony w tym samym okresie, co przerzucarka TOPTURN X53 i rozdrabniacz TERMINATOR 3400. Choć nie zapewnia wydajności, jaka jest wymagana przy obecnym strumieniu odpadów, to znakomicie uzupełnia nową maszynę.

Katrzyna Długosz, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym: – Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą Agrex-Eco i maszyn, które nam dostarczyła. Cenimy sobie dobry kontakt z jej przedstawicielami, zaangażowanie przy wypracowywaniu optymalnych rozwiązań i dobry serwis. Korzystanie z szerokiej gamy sprzętu firmy Komptech jest dla nas bardzo korzystne, bo z jednej strony jest on wysokiej jakości, a z drugiej o wiele łatwiej zarządza się i obsługuje praktycznie jednomarkowym parkiem maszyn, w dodatku dobrze nam znanych od wielu lat.

źródło: Pośrednik Komunalny, Archiwum

Jeśli chcesz otrzymywać BEZPŁATNĄ prenumeratę Pośrednika Komunalnego wypełnij formularz na stronie: http://www.poskom.pl/index.php/posrednik-komunalny/prenumerata

KategorieBez kategorii