Dyskutowaliśmy o MBP – pora na wnioski i rozwiązania dla naszych klientów.


dyskusja mbp abrysPod koniec kwietnia AGREX-ECO był Partnerem pierwszej konferencji „Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów” organizowanej przez Abrys za granicą (Liberec, Czechy).
Korzystając z zaproszenia do uczestniczenia w Panelu dyskusyjnym nasz Przedstawiciel, Pani Sylwia Żak podniosła kwestię wpływu czystości zbieranych odpadów komunalnych na możliwość ich przetwarzania, co pozwoliło stwierdzić, że dopóki nie nauczymy się mądrej i właściwej segregacji odpadów dopóty sortownie w zakładach MBP będą musiały inwestować w maszyny i urządzenia zastępujące segregację u źródła jak separatory mechaniczne, optyczne czy rozdrabniacze.

Inne wnioski dot. wzrostu wymagań przemysłu co do czystości i jakości surowców wtórnych w związku z czym RIPOKi będą wymagały doposażenia w zaawansowane systemy, technologie i maszyny do przetwarzania odpadów, których na szczęście szeroki zakres Agrex-Eco posiada w swojej ofercie.

Słuszność inwestowania w zakłady MBP, przekształcania ich w centra recyklingu wynika także z potrzeby minimalizowania ilości odpadów kierowanych na składowisko, a przede wszystkim w celu tak skutecznego przetwarzania odpadów resztkowych, by możliwy był odzysk frakcji użytkowych, które nadal znajdują się w strumieniu odpadów pozostałości po sortowaniu, kierowanych do stabilizacji tlenowej.

tts trennso-technik stół separacyjny agrex-ecoPodczas prezentacji Agrex-Eco przygotowanej specjalnie na tą konferencję przedstawiliśmy rozwiązanie do odzysku frakcji użytkowej tj. szkła z kompostu i stabilizatu. Jest ro rozwiązanie, którego zapewne wiele wiele zakładów RIPOK poszukuje, natomiast mogło o nim jeszcze nie słyszeć, ze względu na swój pionierski na rynku polskim charakter. Jest to separacja materiału wsadowego na stole densymetrycznym firmy Trennso-Technik, którego Agrex-Eco jest wyłącznym dealerem na rynek polski. Stół pozwala na rozdział materiału na trzy frakcje, które z powodzeniem można dalej wykorzystać do odzysku a także recyklingu, w tym m.in. frakcja tzw. ciężka czyli mieszanka szkła, kamieni, ceramiki itp. Kontynuacją procesu odzysku szkła z materiału wejściowego jest separacja optyczna na maszynie CLARITY austriackiej firmy Binder+Co – lidera w separacji optycznej szkła. CLARITY gwarantuje wydzielenie z frakcji ciężkiej po stole densymetrycznym zanieczyszczeń takich jak KCP (kamienie, ceramika, porcelana) oraz surowca – szkło kolorowe.

binder clarity separator szkła agrex-ecKorelacja tych dwóch urządzeń: stołu oraz optyka pozwala odzyskać szkło surowcowe, tak problematyczne dla kompostu czy stabilizatu, a jednocześnie tak pożądane przez RIPOK’i ze względu na jego masę oraz możliwość wykorzystania do recyklingu, odzysku czy ponownego użycia. Specjalistyczna separacja ułatwia zakładom RIPOK osiągnięcie ustawowych wskaźników (UOCIP) a także ograniczenie masy odpadów składowanych.

I wreszcie końcowy, aczkolwiek bardzo istotny, aspekt ekonomiczny odzysku szkła z kompostu i stabilizatu, pozwalający zaoszczędzić zakładom RIPOK w perspektywie roku ponad 3 miliony złotych!
Przedstawione podczas konferencji MBP rozwiązanie łączy skutecznie korzyści środowiskowe i ekonomiczne!

Zapraszamy do współpracy!

fot. Abrys