Innowacyjność w RIPOK-ach z Agrex-Eco


Multistar_L3_08_11798dd468„Jedną z istotnych zmian w nowelizacji ustawy o odpadach jest możliwość zastosowania „nowych dostępnych technologii przetwarzania odpadów” – jest to szansa na wprowadzenie innowacyjności w instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych.”

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję „Innowacyjność w RIPOK-ach” organizowaną 12-13 marca w Gdańsku przez Ekorum, na którą sami zostaliśmy zaproszeni jako Partner merytoryczny. Już pierwszego dnia o 12:30, nasz Specjalista ds. Kluczowych Klientów p. Michał Marczak zaprezentuje „Innowacyjne rozwiązania w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów”.

Zakłady, które myślą o rozbudowie i modernizacji, będą mogły przekonać się, iż wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań wpływa na wzrost ich konkurencyjności w regionie.

Zaproszenie i karta zgłoszenia

Dla wszystkich naszych Partnerów zagranicznych INNOWACYJNOŚĆ jest kluczowym elementem przy projektowaniu maszyn.

Firma Komptech stworzyła innowacyjny program green efficiency® (zielona wydajność), który obniża zużycie paliwa maszyn a zarazem zwiększa ich wydajność, dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii. Nagroda jest podwójna: Klienci oszczędzają na kosztach eksploatacyjnych, a środowisko na zmniejszonej emisji CO2 i zużyciu surowców. www.greenefficiency.com

Polityką firmy TS Industrie jest ciągła innowacja oparta na trzech filarach: unikalnym know-how, opatentowanemu mieszanemu wirnikowi oraz kreatywności. Do tego bardzo ważny jest szacunek firmy dla jakości, bezpieczeństwa i środowiska, przejawiający się w szczególnej dbałości o całkowite bezpieczeństwo, redukcję poziomu hałasu, mniejszą emisję CO2 oraz użycie smarów biodegradowalnych.