IX Konferencja M-BPO Abrys


baner mbp abrys agrex-eco 2016

Serdecznie zapraszamy na już „IX Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów. Modernizacja i rozbudowa zakładów MBP, która odbędzie się w dniach 26-28 kwietnia w Hotelu AQUARIUS SPA***** w Kołobrzegu. Jej głównym celem jest „omówienie aktualnej strategii zarządzania odpadami, wybranych rozwiązań technologicznych MBP i ekonomiki działania RIPOK opartych na tych instalacjach oraz ustalenie jak w najlepszy sposób wykorzystać te instalacje do realizacji aktualnych i przyszłych zadań gospodarki odpadami w regionach”.

W katalogu konferencji będą mogli Państwo zapoznać się z prezentacją „Sprawdzonych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie MBP od naszych zagranicznych Partnerów,: Komptech (Austria), Matthiessen (Niemcy) i Macpresse Europa (Włochy)”. Mowa tu m.in. o takich maszynach jak: rozdrabniacze wstępne, rozrywarki do worków, przesiewacze bębnowe, separatory dyskowe i balistyczne, przerzucarki do pryzm kompostowych, czy prasy belujące.

Multistar S3 pokaz testy komptech agrex-ecoOstatniego dnia, 28 kwietnia podczas zwiedzania Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie, specjalnie dla Uczestników konferencji odbędzie się zamknięty pokaz przesiewacza gwiaździstego MULTISTARA S3 z serii green efficiencyZaprojektowany dla użytkowników dysponujących mniejszą ilością materiału do przesiania, MULTISTAR S3 łączy w sobie niskie koszty pracy z wysokim poziomem wydajności. Zabudowany na platformie hakowej posiada nieduże wymiary, przy zachowaniu niezbędnej mobilności. Zakres aplikacji obejmuje kompost, odpady zielonych, korę, zrębki drzewne i rozdrobnione odpady drewniane. Maszyna podczas testów przesieje kompost z zielnych odpadów, bez względu na warunki pogodowe.

Podczas trwania całej konferencji do Państwa dyspozycji pozostają aż trzej Specjaliści z naszej firmy, którzy służą bezpłatnym wsparciem w zakresie projektowania linii technologicznej oraz są gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania dot. oferowanych przez nas maszyn.

Więcej informacji oraz karta zgłoszenia dostępne na stronie organizatora – firma Abrys.

sianowo abrys agrex-eco„Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie to instalacja o statusie RIPOK przyjmująca zmieszane odpady komunalne z 19 gmin koszalińskiego regionu gospodarki odpadami w ilości około 55000 ton rocznie. Działalność Zakładu obejmuje: mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz sortowanie odpadów zbieranych selektywnie, kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji i produkcję nawozu Eko-Komp, produkcję paliwa alternatywnego, produkcję energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o gaz składowiskowy oraz zarządzanie składowiskiem odpadów. W 2015r. Zakład wzbogacił się o nową kompostownię frakcji organicznej. Inwestycja współfinansowana była pożyczką z WFOŚiGW w Szczecinie. Kompostownia frakcji organicznej spełnia wymagania najlepszej dostępnej technologii i narzucone wymagania UE dot. zagospodarowania odpadów biodegradowalnych. Na tę instalację kierowane są odpady organiczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych w ilości do 25000 ton rocznie.”

źródło: www.abrys.pl