printer

MACPRESSE Prasy belujące

logo macpresse agrex-eco prasy belujące

Firma MACPRESSE zajmuje się projektowaniem, rozwojem technicznym i produkcją automatycznych PRAS BELUJĄCYCH do surowców wtórnych i zmieszanych odpadów komunalnych o mocy od 60 do 200 ton. Typoszereg rozpoczyna się od małych pras do supermarketów o wydajności 4 t/h, do dużych o mocnej konstrukcji do pracy na składowiskach o wydajności 65 t/h.

Celem firmy MACPRESSE jest oferowanie opłacalnych technologii, z przewidywalnymi, niskimi kosztami eksploatacji przy maksymalnym wykorzystaniu istniejącej powierzchni i produkcji bel z najwyższą możliwą gęstością i o odpowiednim kształcie.

Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu w produkcji pras belujących, system belujący firmy MACPRESSE jest na dzień dzisiejszy jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie.

Ponadto firma MACPRESSE dużo zainwestowała w sektor energii odnawialnej opatentowując system wiązania MAC POLY-TIE, który pozwala wiązać bele materiału RDF cięgnem plastikowym zastępując klasyczny druk metalowy. Dzięki temu bele ze zmniejszoną zawartością zanieczyszczeń z żelaza można bezpośrednio kierować do spalarni.

Dzisiaj MACPRESSE jest jedną z największych firm w rękach prywatnych, specjalizująca się w ochronie środowiska, konstrukcji systemów recyklingu oraz pras belujących. Zapewnia wsparcie Klientom począwszy od doboru odpowiedniej maszyny aż po serwis pogwarancyjny.

POBIERZ:

ulotka macpresse prasy belujące

ulotka prasy belujące Macpresse