Maszyny Agrex-Eco w pierwszej nowej spalarni w Polsce

Pod koniec roku 2015 został oddany do użytku Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie. To pierwsza nowa inwestycja tego typu w Polsce, umożliwiająca spalanie 94.000 Mg odpadów rocznie o wartości opałowej z przedziału 6-11 GJ/Mg.

Karol Wójtowicz, Pośrednik Komunalny nr 3/2015

konin agrex-eco spalarnia komptech ptf macpresse
Montaż całej instalacji zajął firmie Agrex-Eco dwa tygodnie. W tym czasie przeprowadzono również rozruch próbny na materiale, a niebawem mają się odbyć testy wydajnościowe

Dzięki spalarni zmniejszy się ilość odpadów kierowanych na składowisko, przy dodatkowych korzyściach polegających na wytwarzaniu energii elektrycznej, energii cieplnej oraz metali i produktów przydatnych w drogownictwie (żużel). Nowy zakład to przedsięwzięcie realizowane przez MZGOK Konin. Wchodzi w skład kompleksowego systemu gospodarki odpadami, obejmującego swym zasięgiem 36 gmin leżących na terenie czterech powiatów województwa wielkopolskiego i miast subregionu konińskiego, które łącznie zamieszkuje ponad 370 tys. osób. Spalarnia jest budowana przez konsorcjum trzech firm – dwóch polskich (Erbud oraz Introl) oraz austriackiej, tj. Integral Engineering und Umwelttechnik GmbH. W toku negocjacji na dostawcę sprzętu do rozdrabniania i prasowania odpadów została wybrana firma AGREX-ECO. Zadecydowała o tym kompleksowość oferty, jak również pozytywne rekomendacje innych zakładów tego typu. Szczególną rolę odegrała instalacja w Szwajcarii, gdzie jest wykorzystywany analogiczny zestaw maszyn w identycznej konfiguracji.

terminator komptech agrex-eco spalarnia konin
Maszyna Terminator 3400D jest wyposażona w wał rozdrabniający o szerokości 3.000 mm i średnicy zewnętrznej wynoszącej 1.050 mm. Ma on 30 zębów tnących i obraca się z prędkością w zakresie od 0 do 30 obr./min, zapewniając wydajność do 45 t/h w przypadku odpadów komunalnych i 15-20 t/h w przypadku odpadów wielkogabarytowych

Proces, w którym uczestniczą maszyny dostarczone przez Agrex-Eco nie jest skomplikowany. Zmieszane odpady komunalne są rozładowywane w strefie odbiorczej, gdzie następuje ich wstępna selekcja, polegająca na usunięciu materiałów zakłóceniowych. Następnie za pomocą „teleskopu” odpady są ładowane do mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego TERMINATOR 3400D marki KOMPTECH celem wstępnego rozdrobnienia, a jednocześnie redukcji objętości, która usprawnia dalszy proces belowania. Potem odpady są podawane wznoszącym przenośnikiem taśmowym zintegrowanym z rozdrabniaczem do zasobnika prasy belującej MAC 108L/1 produkcji firmy Macpresse Europa. Odpowiada ona za zagęszczenie dostarczonego materiału i uformowanie go w baloty. Zastosowana belownica jest wyposażona w opatentowany system wiązania MAC POLY-TIE drutem plastikowym, podlegającym całkowitej utylizacji podczas spalania.

Gotowe baloty są przekazywane do łańcuchowego przenośnika załadowczego owijarki ROTOWRAP 30F firmy PTF Haeusser, która z każdej strony dokładnie zabezpiecza sprasowane odpady za pomocą wytrzymałej foli o szerokości 750 mm, rozwijanej jednocześnie z dwóch rolek. Dodatkowo w maszynie tej wykorzystano koncepcję owijania beli wokół dwóch osi, co gwarantuje bardzo szczelne zapakowanie kostki przy ograniczonym zużyciu folii. Owinięte bele są przekazywane na przenośnik rolkowy, skąd odbiera je ładowarka teleskopowa wyposażona w chwytak i następnie układa w pryzmę. Szczelna folia zapobiega powstawaniu odcieków i zatrzymuje emisję odorów, dlatego tak przetworzone odpady mogą być bezpiecznie składowane w okresie nadwyżek materiału lub przestojów spalarni.

Dostarczona maszyna TERMINATOR 3400D to uniwersalny, jednowałowy rozdrabniacz wolnoobrotowy, przeznaczony do pracy nie tylko ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, ale także odpadami przemysłowymi, wielkogabarytowymi, drewnianymi i zielonymi, a nawet oponami. Mocne, wytrzymałe zęby na wale rozdrabniającym i grzebień przeciwtnący rozrywają i kruszą materiał do zdefiniowanej frakcji. Stopień rozdrobnienia jest regulowany bezstopniowo, za pomocą zmiany szerokości szczeliny tnącej. Bęben roboczy ma napęd hydrauliczny z automatycznym sterowaniem prędkości obrotowej zależnie od obciążenia, co w połączeniu z automatycznie uruchamianym rewersem zapewnia optymalne wykorzystanie mocy zastosowanego silnika spalinowego. Praktycznym rozwiązaniem są również programowalne tryby pracy wału, polegające na doborze odpowiedniej sekwencji czasowej obrotów progresywnych i wstecznych bębna rozdrabniającego, dzięki czemu istnieje możliwość łatwego dostosowania wydajności urządzenia do obrabianego materiału.

Sterowanie maszyną odbywa się za pomocą przejrzystego pulpitu z dużym, kolorowym ekranem, pozwalającym w łatwy sposób uruchamiać różne funkcje rozdrabniacza i kontrolować najważniejsze parametry pracy. Urządzenie jest bowiem wyposażone w szereg czujników, które nadzorują poszczególne zespoły robocze, pomagając w bezpiecznym i wydajnym użytkowaniu sprzętu.

macpresse prasa belująca agrex-eco konin spalarnia
W prasie MAC 108 L/1 zastosowano system umożliwiający łatwą eliminację zatorów powstałych w wyniku przeładowania zasobnika maszyny. Jego działanie polega na redukcji ciśnienia w obwodzie hydraulicznym, co skutkuje spadkiem naprężenia materiału w komorze prasującej, pozwalając na przepchnięcie odpadów w kierunku przodu urządzenia

Cała konstrukcja została umieszczona na ramie pomocniczej przystosowanej do współpracy z „hakowcami”, dzięki której możliwa jest łatwa zmiana miejsca pracy rozdrabniacza. Dodatkowo ma on hydraulicznie opuszczane koła i rozkładany dyszel pociągowy z panewką kulistą, pozwalające na swobodne przeciąganie maszyny po terenie zakładu wyłącznie za pomocą ładowarki lub ciągnika wyposażonego w zaczep kulowy. Prasa MAC 108L/1 jest przeznaczona do przeróbki odpadów z wydajnością od 22 do 30 Mg/h zależną od ich rodzaju. Mogą to być wszystkie typy papieru, opakowań plastikowych, puszki aluminiowe i plastikowe oraz wiele innych, a także zmieszane odpady komunalne (wersja MAC 108 L/1 wyposażona w dodatkowe akcesoria). Zasadniczą cześć maszyny stanowi mocna, odporna na przeciążenia rama zbudowana z grubych, stalowych płyt oraz belek o przekroju ceowym, do których są zamocowane płyty osłaniające podłogę i ściany boczne komory prasującej oraz kanału prasy, wykonane z odpornej na ścieranie stali Hardox 450. Podobnie wytrzymałą konstrukcję ma wózek prasujący, z płytami ze stali stopowej, wzmocnionymi elementami ze stali konstrukcyjnej. Możliwość ruchu wózka w trakcie procesu prasowania zapewniają solidne stalowe osie oraz koła. Razem z rolkami prowadzącymi są one wyposażone w bloki smarownicze gwarantujące niezakłóconą i bezpieczną pracę. Zastosowany w prasie MAC 108L/1 układ hydrauliczny jest zasilany pompą wielotłoczkową marki Rexroth, napędzaną silnikiem elektrycznym. Producent wykorzystuje tego typu rozwiązanie ze względu na jego wydajność i możliwość łatwej regulacji wydatku pompy.

rotowrap ptf agrex-eco owijarka konin spalarnia
Owijarka ROTOWRAP 30F jest w stanie pracować ze słabo sprasowanymi belami, bez obaw o ich uszkodzenie. Folia o szerokości 750 mm w porównaniu z odmianą o szerokości 500 mm zapewnia wyższą szczelność opakowania, jednocześnie przy niższym zużyciu energii

Maszyna dostarczona do spalarni w Koninie została wyposażona w elektro-mechaniczny system wiązania drutem plastikowym POLY-TIE, choć może on również pracować z drutem stalowym. Praktycznym rozwiązaniem jest magnetyczny wyłącznik krańcowy, który zatrzymuje prasę w przypadku opróżnienia zwojów drutu.

Montaż całej instalacji łącznie z przeprowadzeniem próbnego uruchomienia na materiale zajął firmie AGREX-ECO dwa tygodnie. Klient jest bardzo zadowolony z dostarczonych maszyn, a szczególnie z rozdrabniacza TERMINATOR 3400D, bo w rzeczywistości pracuje on jako system podawczy belownicy oraz jako rozdrabniacz, do którego można wrzucać praktycznie każdy rodzaj odpadów.

źródło: Pośrednik Komunalny, Archiwum

Jeśli chcesz otrzymywać BEZPŁATNĄ prenumeratę Pośrednika Komunalnego wypełnij formularz na stronie: http://www.poskom.pl/index.php/posrednik-komunalny/prenumerata

KategorieBez kategorii