Mieszarko-rozdrabniarka MASHMASTER ponownie w naszej ofercie!


MASHMASTER

Uniwersalna mieszarko-rozdrabniarka MashmasterMokre odpady organiczne, materiał strukturalny i wszystkie dodatkowe składniki lub „odpady pozostałe”, oraz osady z oczyszczalni ścieków poddawane są do uniwersalnej mieszarko-rozdrabniarki typu MASHMASTER w celu otrzymania optymalnej mieszanki przeznaczanej do procesu biologicznego dojrzewania. Cztery elektrycznie napędzane walce ślimakowe utrzymują w ciągłym ruchu materiał znajdujący się w zbiorniku. Dodatkowo, trwałe narzędzia mieszające, zamontowane bezpośrednio na walcach ślimakowych dokonują rozfazowania i zhomogenizowania mieszanych frakcji.

SPECYFIKACJA:Mashmaster specyfikacja

ZALETY:

  • rozdrabnianie, mieszanie i homogenizacja w jednym urządzeniu,
  • możliwość dokładnego zdefiniowania ilości poszczególnych składników i automatyzacja przy zasypywaniu przenośnika odbierającego dzięki zastosowaniu wagi elektronicznej,
  • mała ilość przestojów dzięki odpornym na ścieranie narzędziom roboczym i zbiornikowi z wymiennymi osłonami.

MATERIAŁY: odpady domowe, odpady zielone, mokre odpady organiczne, materiał strukturalny, osady z oczyszczalni ścieków, odpady pozostałe.