Mieszarko-rozdrabniarka MASHMASTER ponownie w naszej ofercie!


MASHMASTER

Uniwersalna mieszarko-rozdrabniarka MashmasterMokre odpady organiczne, materiał strukturalny i wszystkie dodatkowe składniki lub „odpady pozostałe”, oraz osady z oczyszczalni ścieków poddawane są do uniwersalnej mieszarko-rozdrabniarki typu MASHMASTER w celu otrzymania optymalnej mieszanki przeznaczanej do procesu biologicznego dojrzewania. Cztery elektrycznie napędzane walce ślimakowe utrzymują w ciągłym ruchu materiał znajdujący się w zbiorniku. Dodatkowo, trwałe narzędzia mieszające, zamontowane bezpośrednio na walcach ślimakowych dokonują rozfazowania i zhomogenizowania mieszanych frakcji.

SPECYFIKACJA:Mashmaster specyfikacja

ZALETY:

  • rozdrabnianie, mieszanie i homogenizacja w jednym urządzeniu,
  • możliwość dokładnego zdefiniowania ilości poszczególnych składników i automatyzacja przy zasypywaniu przenośnika odbierającego dzięki zastosowaniu wagi elektronicznej,
  • mała ilość przestojów dzięki odpornym na ścieranie narzędziom roboczym i zbiornikowi z wymiennymi osłonami.

MATERIAŁY: odpady domowe, odpady zielone, mokre odpady organiczne, materiał strukturalny, osady z oczyszczalni ścieków, odpady pozostałe.

Przetwarzanie odpadów organicznych w odpowiedzialny sposób jest jednym z najważniejszych filarów racjonalnej gospodarki odpadami. Prowadzenie takiego procesu bez odpowiedniego oprzyrządowania jest praktycznie niemożliwe, dlatego przedstawiamy profesjonalną mieszarko-rozdrabniarkę Mashmaster. Została ona przygotowana przez producenta w taki sposób, aby maksymalnie zwiększyć użyteczność w zakładzie przetwórstwa. Dostępne funkcje urządzenia pozwalają na dynamiczne kierowanie procesem przetwarzania odpadów, co bezpośrednio przekłada się na wydajność całego przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

Rozdrabniarka Mashmaster – zasada działania

Aby mieszarko-rozdrabniarka była w pełni użyteczna musi ona być dobrze przygotowana do wykonywania wielu zadań. Specyfikacja techniczna tego modelu prezentuje się na tym polu bez zarzutu. Mokre odpady organiczne, materiał strukturalny i wszystkie dodatkowe składniki lub „odpady pozostałe”, oraz osady z oczyszczalni ścieków poddawane są do uniwersalnej mieszarko-rozdrabniarki typu MASHMASTER w celu otrzymania optymalnej mieszanki przeznaczanej do procesu biologicznego dojrzewania. Zakończenie pracy mieszarko-rozdrabniarki oznacza, że uzyskano oczekiwany produkt odpadowy, który w kolejnych krokach przetwórstwa może zostać odpowiedniego zagospodarowany. Bez wykorzystania odpowiedniej maszyny proces ten zająłby o wiele więcej czasu, z dużo mniej dokładniejszym efektem. Inwestycja w zakup specjalnej mieszarko-rozdrabniarki Mashmaster jest zatem istotna z punktu widzenia długofalowego – im więcej prowadzi się działań dotyczących przetwórstwa odpadów organicznych, tym częściej maszyna będzie mogła spełniać swoje podstawowe zadanie. W ogólnej perspektywie jest to niezwykle opłacalne.

Mieszarko-rozdrabniarka Mashmaster – parametry techniczne

Osiąganie optymalnych wyników dotyczących rozdrabniania odpadów organicznych nie byłoby możliwe, gdyby nie dobre przygotowanie techniczne rozdrabniarki Mashmaster. Choć głównego napędu urządzenia nie widać, to jednak każdy element podzespołów pracuje w celu wykonania określonego zadania. Warto tutaj podkreślić przede wszystkim działanie popularnych “ślimaków”. Cztery elektrycznie napędzane walce ślimakowe utrzymują w ciągłym ruchu materiał znajdujący się w zbiorniku. Dodatkowo, trwałe narzędzia mieszające, zamontowane bezpośrednio na walcach ślimakowych dokonują rozfazowania i zhomogenizowania mieszanych frakcji. Tym samym przy wykorzystaniu jednej mieszarko-rozdrabniarki prowadzonych jest wiele czynności, które w innych warunkach musiałyby zostać rozdzielone na kilka poszczególnych etapów. Zaangażowanie do pracy jednego urządzenia daje dużo większą kontrolę nad przebiegiem całego procesu.

Dlaczego warto zainwestować w rozdrabniarkę Mashmaster?

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele urządzeń przeznaczonych do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się profesjonalnym przetwórstwem odpadów. Niektóre modele, takie jak mieszarko-rozdrabniarka Mashmaster, wydają się być wręcz niezbędnym punktem na liście wyposażenia miejsc przetwórstwa. Producent rozdrabniarki zadbał o każdy, nawet najmniejszy szczegół techniczny, dzięki któremu praca urządzenia przedstawia się bez zarzutu.

ZALETY PROFESJONALNEJ MIESZARKO-ROZDRABNIARKI:

  • rozdrabnianie, mieszanie i homogenizacja w jednym urządzeniu,
  • możliwość dokładnego zdefiniowania ilości poszczególnych składników i automatyzacja przy zasypywaniu przenośnika odbierającego dzięki zastosowaniu wagi elektronicznej,
  • wysoka wytrzymałość i niezawodność maszyny dzięki odpornym na ścieranie narzędziom roboczym i zbiornikowi z wymiennymi osłonami.

Zastosowanie mieszarko-rozdrabniarki Mashmaster

Prezentowany sprzęt tak szeroko wykorzystywany jest w dziedzinie gospodarki odpadami nie tylko ze względu na przygotowanie techniczne, ale również na możliwości praktycznego zastosowania.

MATERIAŁY PRZETWARZANE W ROZDRABNIARCE MASHMASTER: odpady biodegradowalne, kuchenne, odpady zielone, mokre odpady organiczne, materiał strukturalny (słoma, drewno), osady ściekowe.