Mobilny separator kamieni STONEFEX


Stonefex_3000_EZawsze gdy robi się zimniej, rynek biopaliw poprawia się. Oprócz pni drzew, cieszących się popytem zarówno jako surowiec jak i  paliwo, tak samo  pozostałości gospodarki leśnej, korzenie, odpady zielone mogą także być użyteczne dla biopaliw – jeśli tylko nie byłoby w nich kamieni. Ale nowy mobilny separator kamieni Stonefex ogłosił koniec Ery Kamienia.

Kamienie są niepożądanym składnikiem w paliwach z biomasy. Nie ulegają spaleniu, lecz zwiększają poziom popiołu. Popiół ten musi być usunięty z komory spalania, a wszystko co wiąże się z popiołem wiąże się z kosztami jego usunięcia. Dodatkowo, kamienie mogą powodować zużycie i zatory w układach transportu paliwa do palnika. Podsumowując, kamienie są niepożądanymi zanieczyszczeniami, które obniżają jakość i cenę biopaliw. Mogą doprowadzić do odmowy przyjęcia dostawy, a nawet do anulowania kontraktu na zaopatrzenie.

Jak gdyby kamienie po prostu wyparowały

Stonefex wykorzystuje różnice w oporze powietrza jako kryterium oddzielające, otwierając całkiem nowe możliwości. Połączenie ciśnienia i dmuchaw ssących wytwarza dokładnie taki strumień powietrza, jaki jest potrzebny w komorze rozszerzania do usunięcia kamieni i ciężkich obiektów z drewna. Materiał wsadowy jest zazwyczaj użyteczną frakcją biopaliwa o wielkości ziarna od 10…20-100mm, która jest dostarczana bezpośrednio do wlotu przez przenośnik. „Osiągnęliśmy wydajność rozdzielania na poziomie 80 procent, a nawet większą dla suchego materiału”, donosi menedżer produktu Bernd Thielepape dodając, że dwie maszyny zostały już sprzedane. Testowi użytkownicy nalegali na zatrzymanie ich, pomimo tego, że były to tylko prototypy.

Więcej zysku

Korzyści dla każdego producenta paliwa są aż nadto oczywiste. Frakcje, które wcześniej były nieużyteczne ze względu na wysoką ilość zanieczyszczeń mogą teraz być przetwarzane na paliwo.  No i oczywiście paliwa, które są prawie całkowicie wolne od kamieni wymuszają wyższe ceny. Ponieważ kiedy odbiorcy paliwa raz znajdą się w nowożytnej erze paliw z biomasy prawie na pewno nie będą chcieli wrócić do Ery Kamienia.

POBIERZ:

Stonefex ulotka

Stonefex 3000 E ulotka