Nowy Partner AMP Robotics – roboty przemysłowe ze sztuczną inteligencją


roboty przemysłowe sztuczna inteligencja sortowanie agrex-eco ampKtoś powiedział „Przyszłość zaczyna się tu i teraz”. To prawda! Z przyjemnością informujemy, że nawiązaliśmy współpracę z amerykańską firmą AMP Robotics, która od 2014 roku z sukcesem rozwija technologie zastosowania robotów i sztucznej inteligencji w systemach recyklingu odpadów opakowaniowych (plastik, metal, papier, karton), jak i przemysłowych pochodzących z rozbiórki powyburzeniowej lub białej elektroniki i AGD.

Zastosowanie zaawansowanego systemu wizyjnego i oprogramowania komputerowego AI, który potrafi sam się uczyć analizując miliony obrazów różnych sortowanych materiałów pod względem rozmiaru, koloru i struktury materiałowej, umożliwiło wprowadzenie robotów przemysłowych, które pracują szybciej, dokładniej i bardziej niezawodnie niż ludzie w kabinach sortowniczych. System AMP Insights umożliwia przetwarzanie informacji w czasie rzeczywistym obrazując przepływ strumienia odpadów, stopień segregacji i wydajność linii z zastosowaniem robotów.

roboty przemysłowe sztuczna inteligencja sortowanie agrex-eco ampWraz ze zmieniającym się podejściem ludzkości do surowców wtórnych i wprowadzaniem na szeroka skalę gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) AMP oferuje najnowocześniejszą na dziś i nadchodzące czasy technologię sortowania w oparciu o sztuczną inteligencję i roboty, które osiągają już wydajność 80 pobrań na minutę dla robotów jednoramiennych i 160 pob./min. dla dwuramiennych.

Automatyzacja sortowni w oparciu o roboty, przy relatywnie niskich kosztach inwestycji, usprawnia działania zakładu i przynosi wymierny zwrot nakładów inwestycyjnych poprzez spadek kosztów operacyjnych (roboty mogą pracować 24h/dobę nie męcząc się), wyższy odzysk cennych surowców i zastąpienie pracy ręcznej przy zmniejszających się zasobach ludzkich.

roboty przemysłowe sztuczna inteligencja sortowanie agrex-eco ampZastosowanie robotów w parze ze sztuczną inteligencją możliwe jest również w istniejących już sortowniach, usprawniając skuteczność zastosowanych sorterów optycznych lub innych separatorów poprzez przetwarzanie informacji zwrotnych i pełną automatyzację procesu wraz z jego samodoskonaleniem z upływem czasu. Zapraszamy do wysyłania zapytań i współpracy przy realizacji projektów, które już dziś wybiegają daleko w przyszłość!