Separator opakowań TWISTER produkcji Drycake


twister odpakowywacz drycake agrex-eco separatorUmożliwia odseparowanie opakowania od żywności lub innego materiału organicznego. Spiralne ułożenie łopatek na młynie przyśpiesza separację dzięki tworzącemu się wirowi zwiększając o 20% obszar filtracji oraz o 30% czystość frakcji (wykonany ze stali nierdzewnej).

Jest to idealna maszyna do przetwarzania odpadów takich jak: zmieszane odpady komunalne, a także selektywnie zebrane odpady biodegradowalne oraz odpady żywnościowe łącznie z tymi, które pozostają jeszcze w opakowaniach fabrycznych. Mogą to być końcówki linii produkcyjnych przemysłu rolno-spożywczego, gotowe dania z firm cateringowych czy niesprzedana w supermarketach żywność.

logot wister odpakowywacz agrex-ecoZadaniem TWISTER’a jest wstępne przetworzenie i przygotowanie frakcji biodegradowalnej do procesu kompostowania i produkcji bio gazu, by w konsekwencji wyprodukować alternatywne źródło energii, dodatek paszowy dla zwierząt, nawóz organiczny lub kompost.

Wszechstronność TWISTER’a umożliwia separację produktów biodegradowalnych od opakowań jednostkowych i zbiorczych jak: puszki, opakowania papierowe foliowe i styropianowe, torebki, kubki po jogurtach, plastikowe butelki lub słoiki, a także drewniane lub plastikowe skrzynki.

Odpakowywanie zaczyna się od fazy załadunku standardowego zasobnika o pojemności 6,0 m3. W zależności od wymagań projektowych jego wielkość może być odpowiednio dobrana.

drycake twister odpakowywacz agrex-ecoPionowy młyn bijakowy separuje materiał organiczny od opakowań w wytworzonym wirze pionowym, a efekt odśrodkowy oddziela elementy stałe od płynnych. Częścią stałą po separacji jest opakowanie natomiast cześć płynna organiczna pozostaje w formie ciekłej lub półpłynnej (pasty). Wymienne łopatki z pionowego młyna bijakowego zamocowane są promieniowo na wale z napędem silnikowym. Spiralne ułożenie łopatek przyśpiesza usuwanie frakcji organicznej za pomocą tworzącego się wiru wzdłuż wału. W zależności od źródła pochodzenia materiału wsadowego i wymagań co do produktu końcowego, kontrolowane dozowanie wody podczas separacji pomoże w uzyskaniu prawidłowej konsystencji dla dalszej obróbki surowca. Czysta organika zbierana się na dnie TWISTER’a i może być opróżniana grawitacyjnie do zbiornika przejściowego lub bezpośrednio pompowana do komory fermentacyjnej.

ZALETY:
✓ automatyczny sposób działania
✓ nie wymaga obróbki wstępnej materiału wsadowego
✓ funkcjonalność w sposób ciągły
✓ szybka i łatwa instalacja
✓ niskie zużycie energii
✓ wysoka jakość i niezawodność
✓ wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 i 316(L), DUPLEX SS lub innych materiałów na życzenie
✓ spawy wytrawione i utlenione
✓ łatwy dostęp do otworów
rewizyjnych
✓ mało wymagająca i łatwa
eksploatacja