Prezes Zarządu AGREX-ECO doceniony przez firmę Komptech

Na tegorocznym Ogólnoświatowym Zjeździe Partnerów firmy Komptech GmbH w lutym w Insbrucku (Austria), Prezes Zarządu Agrex-Eco Jacek Zawadzki otrzymał przyznaną po raz pierwszy w historii firmy Komptech nagrodę imienia Josefa Heissenbergera, założyciela firmy, zmarłego w 2014 r. Nagrodę wręczyli Pan Heinz Leitner, Prezes (z prawej) i Pan Ewald Konrad Dyrektor ds. Sprzedaży firmy Komptech (z lewej). Nagroda została przyznana za osobisty wkład w rozwój firmy Komptech, a jej motto to: „Kiedyś nasi wnukowie zapytają, co zrobiliśmy dla ich przyszłości. Pracujemy nad inteligentnymi odpowiedziami”.

nagroda komptech agrex-eco jacek zawadzki

Jacek Zawadzki, Prezes Zarządu AGREX-ECO Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Warszawskiej i 2-letnich studiów podyplomowych „Ekonomika Handlu Zagranicznego” w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym. Zawodowo od ponad 25 lat prowadzi firmę rodzinną w sektorze sprzedaży maszyn i technologii, w tym od kilku lat do przetwórstwa odpadów i produkcji paliwa alternatywnego (RDF), działając w sektorze szeroko rozumianej gospodarki odpadami i recyklingu oraz odnawialnych źródeł energii (OZE). Jest współzałożycielem i pierwszym Prezesem Stowarzyszenia Dystrybutorów Maszyn Budowlanych (SDMB). Od lat wspiera najbardziej potrzebujących, przekazując m. in. na rzecz Monaru dom jednorodzinny dla osób uzależnionych, maszyny budowlane dla Wrocławia i Nowego Sącza w czasie „wielkich powodzi”. Zaangażowany w ekologię, uważa, że poprzez stworzenie możliwości do współspalania paliw RDF w lokalnych elektrociepłowniach i elektrowniach, doprowadzi się w perspektywie do zniesienia opłat za odbiór śmieci, które staną się takim samym cennym źródłem surowców wtórnych (recykling – gospodarka surowcowa w zamkniętym obiegu) oraz komponentem do produkcji paliw – jak gaz czy ropa.

KategorieBez kategorii