Program Stałego Klienta Części Zamiennych wystartował!


program stałego klienta części zamienne komptech

Podstawowe zasady i czas prowadzenia Programu. Zasady przyznawania nagród i uczestnictwa w programie.

 1. Program zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2020r. z możliwością przedłużenia, a przyznany rabat za IV kwartał 2020r. ma zastosowanie do dnia 31.03.2021r.
 2. Rozliczanie obrotu następuje w cyklach kwartalnych na koniec kwartału począwszy od 1. kwietnia 2020r. na podstawie raportów ze sprzedaży Uczestnika Programu przygotowanego przez Organizatora.
 3. Przyznanie rabatu i nagród rzeczowych następuje do 10. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym wypracowano obrót.
 4. Rabaty ulegają zmianie zgodnie z osiągniętym progiem. Rabaty Programu nie sumują się.
 5. Rabat Programu sumuje się ze stałym rabatem Partnera wynikającym z odrębnej Umowy.
 6. Rabat Programu nie sumuje się z rabatami pozostałych kampanii promocyjnych na części zamienne do maszyn.
 7. Obrót liczony jest jako suma wartości zakupu części zamiennych, z wyłączeniem części dostarczonych w ramach gwarancji, kosztów transportu, usług i dojazdu.
 8. Nagrody rzeczowe będą dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta adres w terminie do 30 dni od jej przyznania.

Rodzaje rabatów oraz nagród.

 1. Przyznanie rabatu na zakup części zamiennych, którego wysokość uzależniona jest od osiągniętego poziomu obrotu kwartalnego:
 • Rabat 2% po osiągnięciu obrotu 30 tys. zł/netto
 • Rabat 3% po osiągnięciu obrotu 60 tys. zł/netto
 • Rabat 4% po osiągnięciu obrotu 90 tys. zł/netto
 • Rabat 5% po osiągnięciu obrotu 120 tys. zł/netto

2. Przyznawanie nagród rzeczowych „Kompletowanie stroju serwisanta”:

 • Okulary ochronne UVEX po osiągnięciu obrotu 30 tys. zł/netto
 • Koszulka polo po osiągnięciu obrotu 60 tys. zł/netto
 • Kurtka z polaru po osiągnięciu obrotu 90 tys. zł/netto
 • Spodnie robocze po osiągnięciu obrotu 120 tys. zł/netto

Zasady przystąpienia do Programu Stałego Klienta.

 1. Warunkiem przystąpienia do Programu Stałego Klienta jest wypełnienie, podpisanie i przesłanie na adres mailowy info@agrex-eco.pl skanu formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 Regulaminu.

Pełny Regulamin Programu Stałego Klienta Części Zamiennych

Formularz zgłoszeniowy do Programu