topturn x4500 w pracy przerzucarka komptech

PRZERZUCARKA DO PRYZM

TOPTURN X

topturn x4500 w pracy przerzucarka komptechSamojezdna przerzucarka do pryzm kompostowych TOPTURN X jest skonstruowana dla najwyższych wymagań eksploatacyjnych. Hydrostatyczny mechanizm jazdy (płynna bezstopniowa regulacja prędkości), połączony z masywną, teleskopowaną ramą umożliwia pełną mobilność maszyny bez względu na rodzaj terenu, w którym ma się ona poruszać. W kabinie przerzucarki zostały stworzone optymalne warunki pracy dla operatora obsługującego maszynę, a hydraulicznie napędzany walec przerzucający, o odpowiednio dużych rozmiarach, gwarantuje stworzenie idealnego mikroklimatu dla dojrzewania kompostu w pryzmie. Wybór z pośród trzech rozmiarów oznacza właściwy rozmiar maszyny dla każdej działalności.

SPECYFIKACJA:

topturn x specyfikacja

ZALETY:

  • masz wybór w tej samej cenie: kołowy napęd jezdny dla optymalnej trakcyjności i szybkiego manewrowania lub napęd gąsienicowy dla maksymalnej mobilności na nieutwardzonym podłożu, hamulce hydrostatyczne dla obu podwozi,
  • duży wał przerzucający dla wysokiej wydajności i znakomitych parametrów przerzucania z wysoką odpornością na zużycie,
  • komfortowa kabina z dużą ilością miejsca i intuicyjnym sterowaniem, w opcji hydraulicznie podnoszona i opuszczana pozwala na natychmiastowe przejście z pozycji transportowej do pozycji pracy i odwrotnie,
  • cała przerzucarka, łącznie z walcem przerzucającym, może być podnoszona o 38 cm, co znacznie ułatwia wyjechanie z pryzmy,
  • hydraulicznie sterowane lemiesze zgarniające nie mają problemów z prowadzeniem przerzucarki w pryzmach zachodzących na siebie,
  • łatwy dostęp serwisowy ze schodkami i zintegrowanymi podestami.

MATERIAŁY: kompost, odpady rozdrobnione, biomasa, zanieczyszczona gleba.

RODZAJE PODWOZI: kołowe, gąsienicowe.

VIDEO: