RAPORT: Paliwa alternatywne dla elektrociepłowni – nowy kierunek w gospodarce odpadami czerwiec 2016 r.


ZTUOK w Koninie agrex-ecoW dniach 9 – 10 czerwca 2016 roku wzięliśmy udział w III edycji Konferencji: „Paliwa Alternatywne – Waste to Energy – Energia z odpadów” poświęconej w całości paliwom alternatywnym. Gospodarzem honorowym Konferencji był nasz Klient: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie, zarządzający Zakładem Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie, w którym pracują aż 4 nasze maszyny.

Wiodącymi zagadnieniami poruszanymi w kuluarach tej edycji Konferencji były m.in. poniższe tematy, które udało nam się dla Państwa pokrótce opracować.

 1. Interpretacja zapisów w nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz kierunek w jakim zmierza projekt nowelizacji Ustawy o OZE.
 • Definicja „lokalnej biomasy” w myśl ustawy pozwoli na pozyskiwanie jej w odległości do 300 km od miejsca spalania czyli przetwarzania jej na prąd. Okazuje się, że to rozwiązanie bardzo sensowne, gdyż transport biomasy na większe odległości nie ma uzasadnienia środowiskowego.
 • Pojawi się również szansa na zwiększenie wykorzystania biomasy przez wprowadzenie zapisu o minimalnej wartość energetycznej biomasy w mieszance paliw na powyżej 15%.

 1. Obawy przedstawicieli branży odpadowej przed zbyt dużą ilością inwestycji spalarnianych w kraju w stosunku do wytwarzanego strumienia odpadów komunalnych – stan faktyczny na dziś.
 • Kluczową rolę pełni tutaj Minister Środowiska we współpracy z Ministrem Energii oraz porozumienie z organami wykonawczymi jak Marszałkowie Województw oraz organami kontrolnymi w zakresie gospodarki odpadami. Rzetelny bilans wytwarzanych odpadów komunalnych to podstawa do racjonalnego planowania wszelkich inwestycji spalarnianych w Polsce.
 • O nowych planach inwestycyjnych m.in. w zakresie ITPOK dowiemy się już niebawem, bo po 30 czerwca 2016 r., kiedy to ogłoszony zostanie Krajowy Plan Gospodarki Odpadami.
 1. Korzyści środowiskowe wynikające z możliwości spalania paliw alternatywnych w elektrociepłowniach i jakości paliwa – w jak odległej perspektywie będzie można spalać?
 • Możliwości współspalania paliw alternatywnych w elektrociepłowniach mogą pojawić się bardzo szybko, ponieważ właśnie trwają prace w Sejmowej Komisji Energii nad projektem nowelizacji Ustawy o OZE i jej ostatecznymi zapisami. Spekuluje się, że znowelizowana ustawa ujrzy światło dzienne z początkiem lipca tego roku.
 • Korzyści dla środowiska to głównie:
 • mniej odpadów kierowanych na składowiska z uwagi na prawny zakaz składowania odpadów pozostałości po sortowaniu o kaloryczności powyżej 6 MJ/kg suchej masy,
 • praktyczne korzyści dla RIPOKów oraz zakładów przetwarzania odpadów surowcowych poprzez zachowanie hierarchii postępowania z odpadami, realizacja wymaganego procentowo poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych m.in. papier, tworzywa sztuczne,
 • wymierne korzyści finansowe dla producentów energii i jej konsumentów dzięki prawnie gwarantowanemu wsparciu dla OZE.
 1. Sprawny serwis maszyn i urządzeń do zagospodarowania odpadów po ich zakupie – wymierne korzyści eksploatacyjne i finansowe – ograniczenie przestojów w działaniu operacyjnym zakładu do minimum.
 • Szybki i profesjonalny serwis maszyn oraz zaopatrzenie w części zamienne w całej Polsce zapewnia Spółka Agrex-Eco, która odpowiada na potrzeby klienta na kompleksową obsługę podmiotów inwestujących w nowoczesną gospodarkę odpadami.
 1. Problemy z zagospodarowaniem produktów po spaleniu odpadów komunalnych: popiół lotny oraz żużle – jakie metody stosować?
 • Wiodącą metodą zagospodarowania zwłaszcza popiołów lotnych jest wiązanie ich niebezpiecznych form do form bezpiecznych zwane często solidyfikacją. Natomiast żużle najczęściej znajdują zastosowanie w przemyśle budowlanym i drogowym.
 1. Nurtujące pytania przedstawicieli „branży odpadowej”: czy przeciętny Polak faktycznie wytwarza mniej odpadów w ciągu roku skoro jego konsumpcja z roku na rok wzrasta Poważny kłopot organów administracji państwowej z kontrolą tego zjawiska.
 • Sytuację poprawić może dialog organów kontrolnych z przedsiębiorcami zajmującymi się gospodarką odpadami z sektora komunalnego oraz przemysłowego, na temat jak poprawnie prowadzić bilans odpadowy.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą prezentacją pt.: „Kompleksowy system do belowania i owijania odpadów MAC+ROTOWRAP na przykładzie ZTUOK w Koninie”.

Raport przygotowała dla Państwa p. Sylwia Żak, Specjalista ds. Kluczowych Klientów, Agrex-Eco Sp. z o. o.