printer

Redox Waste Recycling Maszyny

logo redox

Redox Waste Recycling B.V. z siedzibą w Winterswijk, Holandia dostarcza maszyny do recyklingu i instalacje wykonane pod klucz do przeróbki odpadów stałych. Czy chodzi o pojedyncze maszyny, czy o kompletne linie, Redox projektuje i dostarcza przyszłościowe rozwiązania zarówno prostych jak i kompleksowych wyzwań w zakresie przetwórstwa odpadów.

BUNKIER DOZUJĄCY zapewnia optymalne zasilanie instalacji z odpowiednią prędkością i rozłożeniem materiału. Bunkier dozujący może znaleźć zastosowanie do wielu rodzajów odpadów.

Redox dostarcza PRZESIEWACZE zarówno wstępne jak i te, które koniczne sa w dalszej części procesu separacji. Program dostawy obejmuje stacjonarne sita bębnowe, płaskie pokłady przesiewające, przesiewacze gwiaździste i typu flip flop (strech deck).

Technologia separacji pneumatycznej jest sercem wielu instalacji sortujących firmy Redox. SEPARATORY POWIETRZNE Redox są unikalnej konstrukcji. Można je stosować dla zróżnicowanych odpadów tak pod względem ciężaru właściwego jak i kształtu.

KABINY SORTUJĄCE firmy Redox używane są w sortowniach ręcznych odpadów i dla zapewnienia kontroli jakości. Zapewnią Twoim pracownikom zdrowe warunki pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami zdrowotnymi i BHP w UE.

Redox dostarcza w pełni MOBILNE separatory powietrzne, a także PÓŁMOBILNE. Maszyny mogą być montowane na podwoziach podhakowych, przyczepach kołowych i podwoziach gąsienicowych.

PRZENOŚNIKI produkcji firmy Redox zapewniają zasilanie materiałem maszyn sortujących i obrabiających odpady z prawidłową prędkością i rozłożeniem. Konstrukcja przenośników dostosowana jest zarówno do odpadów lekkich jak i ciężkich, o frakcjach grubych i drobnych.

POBIERZ:

broszura Redox Waste Recycling

broszura Redox Waste Recycling