Aż 4 maszyny produkcji firmy KOMPTECH na otwarciu RIPOK-u w Zakurzewie


zwiedzanie zakładu RIPOK Zakurzewo5 czerwca miało miejsce oficjalne otwarcie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Zakurzewie koło Grudziądza. Na wstępie uroczystości Prezes Zarządu Krzysztof Dąbrowski powitał licznie zebranych gości, w gronie których znaleźli się przedstawiciele władz lokalnych, Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który wydał decyzję o przyznaniu dofinansowania stanowiącego blisko 70% całej inwestycji, przedstawiciele wykonawców oraz delegacje z zaprzyjaźnionych zakładów z całej Polski.

Po podziękowaniach dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania zakładu, nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi na nowo powstałej kompostowni odpadów. W jednej z komór intensywnego kompostowania zaprezentowano film przedstawiający historię powstawania całej inwestycji oraz działanie poszczególnych działów instalacji. Po prezentacji zaproszono gości do zwiedzania zakładu, gdzie w małych grupach prowadzonych przez przedstawicieli kierownictwa RIPOK-u, zapoznali się oni z technologią intensywnego kompostowania, w której kluczową rolę odgrywają maszyny produkcji firmy Komptech (Austria):

  • rozdrabniacz CRAMBO 5000 przygotowujący materiał strukturalny z odpadów zielonych, drewnianych, karp, korzeni itp.,
  • mieszarko-rozdrabniarka MASHMASTER 1300 SE, która przygotowuje wsad do intensywnego kompostowania z frakcji podsitowej z odpadów komunalnych, z odpadów zielonych, bądź osadów ściekowych,
  • przerzucarka TOPTURN X53, która miesza i napowietrza pryzmy kompostu na placu dojrzewania oraz
  • przesiewacz MAXX Integral uzdatniający gotowy kompost, odsiewając materiał strukturalny od gotowego produktu.

Następnie grupy zostały oprowadzone po sortowni odpadów, gdzie przedstawione zostały wszystkie jej elementy oraz działanie systemu odzysku i produkcji paliwa RDF.

Relacja foto:

Po wizycie w sortowni nastąpiły pokazy maszyn mobilnych – rozdrabniacza CRAMBO przetwarzającego karpy i korzenie, oraz przesiewacza MAXX uzdatniającego wysokojakościowy kompost z odpadów zielonych, którego każdy gość otrzymał darmową próbkę.

Na koniec uroczystości goście mogli skosztować pysznych regionalnych specjałów oraz wymienić swoje sugestie i doświadczenia.

Więcej szczegółów o projekcie w poście zapowiadającym wydarzenie:
Otwarcie RIPOK w Zakurzewie

Relacje przygotował dla Państwa p. Michał Marczak, Specjalista ds. Kluczowych Klientów, Agrex-Eco Sp. z o. o.