Separator dyskowy Flowerdisc

SEPARATOR DYSKOWY

FLOWERDISC

Separator dyskowy Flowerdisc

Technologia przesiewania dyskowego firmy KOMPTECH jest uważana, jako jedna z najbardziej efektywnych metod separacji materiałów wstępnie rozdrobnionych. Materiałem zasilającym może być kompost, rozdrobnione odpady roślinne, drewno lub jakikolwiek inny materiał podlegający przesiewaniu. Maszyna pozwala na uzyskanie 2 frakcji wyjściowych (3 frakcji wyjściowych przy zastosowaniu 2 pokładów przesiewających).

Szczególną cechą przesiewacza dyskowego FLOWERDISC jest dokładna selektywność separacji otrzymywana niezależnie od wilgotności materiału, odporność na zanieczyszczenia oraz możliwość regulacji nastawy wielkości frakcji przy pomocy przycisku.

SPECYFIKACJA:

Flowerdisc specyfikacja

ZALETY:

  • wysoka wydajność przy niskim zużyciu energii,
  • solidna konstrukcja zapewnia płynną i bezawaryjną prace,
  • selektywność i odporność na zanieczyszczenia,
  • konstrukcja modularna dla elastycznych konfiguracji w systemach stacjonarnych.

MATERIAŁY: odpady domowe, odpady przemysłowe, świeże bioodpady, odpady wielkogabarytowe, odpady z drobnej wytwórczości.