Separator balistyczny Ballistor produkcji firmy Komptech (Austria)

SEPARATORY BALISTYCZNE

BALLISTOR

Separator balistyczny Ballistor produkcji firmy Komptech (Austria)

Separatory BALLISTOR są używane do oddzielenia pożytecznej frakcji z odpadów i materiałów do potencjalnego recyklingu. Dzięki połączeniu balistycznej separacji z przesiewaniem separator ten automatycznie, w jednym ciągu produkcyjnym rozdziela materiał na następujące frakcje: frakcję dwuwymiarową, frakcję trójwymiarową oraz frakcję podsitową. Frakcję podsitową można w opcji rozdzielić dodatkowo na drobną i grubą (Ballistor 4400). Separatory balistyczne BALLISTOR produkowane są w pięciu różnych rozmiarach, dzięki czemu można dobrać odpowiedni model do żądanej wydajności instalacji.

SPECYFIKACJA:specyfikacja Ballistor

ZALETY:

  • szeroki zakres zastosowań – od odpadów komunalnych (odpady komunalne zmieszane, odpady przemysłowe) poprzez surowce wtórne (makulatura, pet, folie) oraz odpady z materiałów budowlanych,
  • duży wybór ustawień w celu uzyskania różnych frakcji,
  • sprawdzony, efektywnie zaprojektowany napęd z niskim zapotrzebowaniem mocy,
  • mocna konstrukcja o długiej żywotności i niskich kosztach eksploatacji.

MATERIAŁY: odpady przemysłowe, odpady domowe, odpady wielkogabarytowe, odpady z drobnej wytwórczości, surowce wtórne, odpady budowlane.