Szczęśliwa 13


Rozdrabniacz do odpadów wielkogabarytowych TERMINATOR 3400 D

Rozdrabniacz do odpadów wielkogabarytowych TERMINATOR 3400 D

13 lipca 2011 r. spółka Agrex-Eco przekazała w Zakopanem Tatrzańskiej Grupie Kapitałowej „TESKO” Sp. z o. o. nowoczesny, mobilny rozdrabniacz do odpadów wielkogabarytowych Terminator 3400 D produkcji austriackiej firmy KOMPTECH.

Przeprowadzone próby rozdrabniania starych mebli i zużytych opon przemysłowych w pełni potwierdziły wybór urządzenia. Pełna mobilność pracy rozdrabniacza umożliwia nie tylko pracę na wysypisku w miejscu przeznaczenia, ale również świadczenie usług okolicznym zainteresowanym zakładom, które nie mają możliwości rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych.

Firma Komptech jest światowym liderem w produkcji maszyn do przetwórstwa odpadów, a także dostawcą kompleksowych technologii w zakresie kompostowania, mechaniczno-biologicznej obróbki odpadów, linii do produkcji paliwa RDF oraz fermentacji mokrej. Spółka Agrex-Eco jest partnerem firmy Komptech w Polsce. Wraz z innymi partnerami oferuje ona wszystkie maszyny i technologie, które mogą być potrzebne w zakładach gospodarki odpadami.