TOP 3 SEPARATORY dla sortowni od AGREX-ECO


Ballistor w pracy

Separator BALLISTOR produkcji Komptech dzięki połączeniu balistycznej separacji z przesiewaniem automatycznie, w jednym ciągu produkcyjnym rozdziela materiał na następujące frakcje: frakcję dwuwymiarową, frakcję trójwymiarową oraz frakcję podsitową. Do tego ma szeroki zakres zastosowań – od odpadów komunalnych poprzez surowce oraz odpady z materiałów budowlanych.

sepator magnetyczny eriez agrex-ecoSeparatory magnetyczne i wiroprądowe produkcji ERIEZ umożliwiają zwiększenie czystości produktu, separację cennych metali nieżelaznych, zabezpieczają maszyny zainstalowane w dalszej kolejności i redukują przestoje. Firma Eriez produkuje jeden z największych typoszeregów separatorów magnetycznych na świecie.

 

BIVITEC biner+co agrex-eco sitoSita typu „flip flop” i wibracyjne BIVITEC produkcji Biner+Co wykorzystują zjawisko rezonansu uzyskując dwa ruchy wibracyjne przy użyciu tylko jednego napędu elektrycznego oraz elastyczne, poliuretanowe maty przesiewające dobrane do indywidualnych zadań. Są to sita o dużej selektywności do separacji trudno przesiewalnych, bardzo drobnych materiałów sypkich, jak i wilgotnych, łodygowatych, sfilcowanych materiałów, które zatykają powierzchnie tradycyjnych sit.

W ofercie mamy również separator optyczny CLARITY Multiway produkcji Binder+Co i stół densometryczny TTS produkcji Trennso-Technik, oba nagrodzone Złotym medalami na POL ECO-SYSTEM.