Trendy z IFAT: jakość przed ilością


Dla firmy Komptech tegoroczny IFAT zakończył się pełnym sukcesem. Wielkie zainteresowanie nowymi wyrobami, szczegółowe rozmowy z Klientami i bardzo duża frekwencja niemieckich i austriackich gości zaznaczyła się pozytywnie na tegorocznych targach.

Ponad 60% odwiedzających stoisko Komptecha przybyło z lokalnych dla Komptecha rynków tj. Niemiec i Austrii potwierdzając ich zainteresowanie maszynami Komptecha i ich rozwojem. Oczywiście nie poprzestali oni wyłącznie na oglądaniu, ale również zadawali bardzo szczegółowe pytania nt. indywidualnych maszyn, co prowadziło do bardzo interesujących z punktu widzenia firmy rozmów.

Zainteresowanie nowymi maszynami i dedykowane rozmowy z Klientami

Wartym odnotowania jest, iż technologie rozwinięte przez firmę Komptech pokrywają się z zainteresowaniami Klientów i stanowią największy udział w sprzedawanych maszynach. Prawie 60% rozmówców było zainteresowanych technologią rozdrabniania, około 30% technologiami przesiewania i separacji i około 15% technologiami kompostowania pryzmowego.

Zainteresowanie nowymi produktami było równie wysokie. Nowy AXTOR 6010 i CRAMBO Direct są dwoma maszynami z nowej innowacyjnej linii green efficiency®. To one były gwiazdami wystawy, jednakże nie oznacza to, że inne maszyny pozostały niezauważone. Nowa seria przerzucarek TOPTURN X oraz przesiewaczy bębnowych CRIBUS i NEMUS, a także sit gwiaździstych MULTISTAR również przyciągała uwagę wizytujących i stanowiła przedmiot dyskusji.

Dni praktyczne VDMA również przyciągały tłumy. Wysoka oglądalność i znakomite pokazy pracy maszyn w wykonaniu CRAMBO Direct i AXTOR 6010 przyniosły pełen sukces.

Konkluzją firmy Komptech jest, iż jakość wyrobów odniosła życiowy sukces nad ilością i to nie tylko ze względu oferowane technologie własne, ale również na cały przekrój tegorocznych targów IFAT.