Wyprzedzając swoje czasy – Loreki (Francja)


Loreki komptech referencje

30 lat temu, czterech młodych inżynierów postanowiło chronić środowisko. Aby to zrobić założyli firmę Loreki w Itxassou w regionie Basków we Francji.

Zaczęli od rozdrabniania i kompostowania odpadów leśnych, aby zrobić substrat, korę i nawozy organiczne dla gleby dla lokalnego rynku. W 1985 r. była to pionierska linia działalności. Chociaż od strony technicznej proces działał dobrze, nie był on ekonomicznie opłacalny – po prostu wyprzedzał swoje czasy.

Nowa próba

W 1993 spróbowali ponownie. W okolicy wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów zielonych oraz zabroniono składowania odpadów organicznych na wysypiskach śmieci. Stworzyło to doskonałe warunki dla ich podstawowej działalności. W 1995 zaczęli świadczyć usługi rozdrabniania i przesiewania.

Rozbudowany park maszynowy

Obecnie Loreki ma dziesięć mobilnych wysokowydajnych maszyn, które przetwarzają około 200 000 ton materiału rocznie. Jedną z nich jest CRAMBO 5000 na gąsienicach, używany do rozdrabniania korzeni oraz odpadów zielonych. “Crambo ma niskie zużycie części oraz paliwa. Może rozdrobnić praktycznie wszystko, nie jest wrażliwy na zanieczyszczenia, jest cichy i produkuje mało frakcji drobnej. To sprawia, że jest bardzo przydatny w przygotowaniu materiału dla elektrociepłowni oraz elektrowni” mówi Fernand Perret, który kieruje firmą Loreki od 1985r. “Wydajność 85 ton na godzinę jest całkowicie dla CRAMBO normalna” dodaje.

AXTOR 6010, również na gąsienicach, rozdrabnia pnie, czyste korzenie oraz odpady zielone. “”Z 600 KM i na podwoziu gąsienicowym, możemy również używać go poza drogą” wyjaśnia Perret, zauważając “używamy go do produkcji paliwa dla małych elektrociepłowni, gdzie wielkość frakcji jest istotna. Dzięki trzem różnym koszom przesiewającym możemy zrobić prawie wszystko.”

Wszechstronnie utalentowany MULTISTAR L3

Dwa przesiewacze gwiaździste MULTISTAR L3 ze zintegrowanym separatorem powietrznym wytwarzają czyste biopaliwo z dużą wydajnością oczyszczając je równocześnie z frakcji drobnej i niepożądanych wtrąceń. Również przygotowują one materiał strukturalny do współkompostowania osadów ściekowych, odpadów organicznych i beztlenowych pozostałości fermentacyjnych.

„Dwa L3 są również bardzo ważne dla nowych aplikacji, przesiewania ściółki ze świeżej zielonej ścinki. Aktualnie jest duży popyt na przykrywanie nią ziemi zamiast słomą” mówi Perret.

Duże inwestycje

Loreki zgromadziło flotę mobilnych maszyn, aby obsługiwały rosnącą liczbę przemysłowych oraz komunalnych elektrociepłowni. Firma dostarcza paliwo w różnych formach – jako zrębki, rozdrobnione korzenie i biomasę. Na ukończenie nowego zakładu oraz zakup nowych maszyn, Loreki wydał w 2015 r. 3,2 mln Euro.

Dalsze działania firmy są ukierunkowane na farmy fotowoltaiczne, a także fermentację beztlenową, która jest w fazie planowania. Po raz kolejny Loreki wyprzedza swój czas – ale tym razem z sukcesem.