XIX Konferencja Kompleksowa Gospodarka Odpadami


konferencja kompleksowa gospodarka odpadami abrys agrex-eco

Serdecznie zapraszamy na już „XIX Konferencję Kompleksowa Gospodarka Odpadami”, która odbędzie się w dniach 2-4 września w Hotelu Słoneczny Młyn**** w Bydgoszczy. Jej głównym tematem będzie kolejna zmiana przepisów w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która wprowadza konieczność przygotowania przez samorządy wojewódzkie planów inwestycyjnych.

Pierwszego dnia w trakcie III sesji o godz. 16:40 nasz Specjalista ds. Kluczowych Klientów, p. Michał Marczak podpowie Państwu „Jak zwiększyć efektywność procesu kompostowania” a to wszystko oparte na praktycznym przykładzie RIPOK w Zakurzewie koło Grudziądza.

Pozostałe tematy poruszane podczas konferencji dotyczą m.in.:

  • wpływu na branżę nowych wojewódzkich planów gospodarczych,
  • nowelizacji prawa zamówień publicznych i PP w ujęciu hybrydowym i
  • egzekucji nałożonych kar.

Trzeciego dnia konferencji, 4 września zaplanowano wyjazd technicznych do jednego z 3 zakładów. Zapraszamy do wybrania wizyty w  Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza, gdzie będzie można zobaczyć na żywo aż 4 maszyny produkcji firmy Komptech (Austria):

  • Rozdrabniacz do biomasy CRAMBO 5000 Diesel, 
  • Przerucarka do pryzm kompostowych TOPTURN X53,
  • Mieszarko-rozdrabniarka MASHMASTER 1300SE i
  • Przesiewacz bębnowy MAXX Integral.

Więcej informacji oraz karta zgłoszenia dostępne na stronie organizatora – firma Abrys.

KONKURS! Do wygrania 20% rabatu na udział w konferencji.
Szczegóły: //agrex-eco.pl/wygraj-20-znizki-na-udzial-w-kolejnej-konferencji-abrysu/

ripok Grudziądz zakurzewo agrex-eco panorama

Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza to jeden z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Polsce. W jego skład wchodzi zespół instalacji obejmujących: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, instalację do mechanicznego przetwarzania (sortowania odpadów) o wydajności 40 000 Mg/rok oraz instalację do biologicznego przetwarzania odpadów (procesy biologicznej stabilizacji i kompostowania) o wydajności 26 500 Mg/rok. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych umożliwia wielowariantowe przetwarzanie odpadów komunalnych pochodzących z różnych systemów zbiórki. Instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów w podgrudziądzkim Zakurzewie pozwala na maksymalny odzysk surowców przeznaczonych do recyklingu, a także frakcji wysokokalorycznej, z której następnie Zakład produkuje paliwo alternatywne (RDF). Wysoki stopień odzysku osiągany jest dzięki zastosowaniu nowoczesnych maszyn i urządzeń, tj. separatory optopneumatyczne, separatory metali żelaznych i nieżelaznych, czy też separator balistyczny. Instalację do biologicznego przetwarzania odpadów stanowi zadaszona hala, wyposażona w 16 zamkniętych komór tzw. bioreaktorów, w których zachodzą procesy biologicznej stabilizacji oraz kompostowania odpadów organicznych.