ZZO w Lubartowie postawił na zielone!


lubartow komptech referencje agrex-eco terminator rozdrabniaczFirma zajmujące się przetwarzaniem odpadów z gmin ziemi Lubartowskiej jest odpowiedzialna za zbiórkę i przetwarzanie odpadów z kilku miast w rejonie. W grudniu 2016 roku ZZO zaczął przetwarzać odpady używając charakterystycznych, ciemnozielonych maszyn Komtech – mobilnego rozdrabniacza CRAMBO do uniwersalnego rozdrabniania, stacjonarnego TERMINATORA 2200 S oraz BALLISTORA do separacji balistycznej.  Kilka lat temu przedstawiciele Komunalnego Związku Gmin Ziemi Lubartowskiej obejrzeli demonstrację maszyn Komptech na pokazach w Katowicach. Zaciekawieni tym co tam zobaczyli, zapytali, co inni użytkownicy maszyn Komptech w Polsce mówią o marce. Kontakt z polskim przedstawicielem Komptecha – Agrex-Eco oraz wizyty w innych zakładach korzystających z maszyn Komptech, ostatecznie przekonały władze Związku.

ballistor lubartow separator balistyczny agrex-eco referencjeDyrektor zakładu, Pan Marian Olesiejuk jest zadowolony z decyzji wyboru ekologicznych i zielonych maszyn.„Nigdy nie używaliśmy innych maszyn, więc nie mieliśmy możliwości bezpośredniego porównania, jednak inni użytkownicy, z którymi rozmawialiśmy byli zadowoleni z maszyn Komptech.” Następnie wspomina o problemach: „Jedyny problem na jaki natknęliśmy się, to popiół w odpadach w okresie zimy, który zanieczyszcza Ballistora. Opracowaliśmy już jednak rozwiązanie tego problemu.”

Przepustowość nominalna instalacji wynosi 37 000 ton rocznie, a w pierwszym półroczu eksploatacji linia przerobiła ok 10 000 ton odpadów. Celem Pana dyrektora Olesiejuka jest osiągnięcie pełnej wydajności, dlatego od lipca bieżącego roku zakład pracuje na dwie zmiany.

Władze ZZO są tak zadowolone ze zrealizowanej inwestycji, że podjęły decyzję o wzięciu udziału w konkursie na najlepsze inwestycje strukturalne po obu stronach wschodniej granicy UE. Trzymamy kciuki!

lubartow komptech linia technologiczna topturn agrex-eco crambo