Prześlij printer

KONTAKT

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego nasze biuro w Warszawie i Krakowie od dnia 18.03.2020 pozostaje zamknięte. W związku z powyższym prosimy o kontakt bezpośredni z poniższymi osobami:

W sprawach serwisowych: Kierownik Serwisu – Tomasz Rzepka, tel. 882 017 411, e-mail trzepka@agrex-eco.pl
W sprawach maszyn: Dyrektor Handlowy – Łukasz Birecki, tel. 600 970 759, e-mail: lbirecki@agrex-eco.pl
W sprawach części zamiennych: Handlowiec – Adrian Suchomlinow, tel. 608 795 547, e-mail: asuchmolinow@agrex-eco.pl
W sprawach ogólnych: Asystentka Zarządu – Magdalena Żak tel. 505 382 269, e-mail: mzak@agrex-eco.pl

AGREX-ECO Sp. z o.o.
ul. Puławska 469,
02-844 Warszawa,
tel. +48 22 644 03 05
fax +48 22 649 08 51
info@agrex-eco.pl

Biuro w Krakowie:
ul. Lubelska 29,
30-003 Kraków
tel./fax +48 12 380 15 35

NIP: 951-225-20-57, REGON: 141407749, KRS: 0000304513

Zarejestrowano w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 50 000 PLN.

W przypadku konieczności zgłoszenia spraw związanych z danymi osobowymi, korespondencję prosimy kierować na adres info@agrex-eco.pl – z tytułem DANE OSOBOWE.

Rekrutacja: Prosimy o przesłanie CV na adres mailowy info@agrex-eco.pl