Prześlij printer

KONTAKT

NOWY ADRES SIEDZIBY

AGREX-ECO Sp. z o.o.
ul. Wyczółki 44,
02-820 Warszawa,
tel. +48 22 644 03 05
info@agrex-eco.pl

Biuro w Krakowie:
ul. Lubelska 29,
30-003 Kraków

NIP: 951-225-20-57, REGON: 141407749, KRS: 0000304513

Zarejestrowano w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 50 000 PLN.

W przypadku konieczności zgłoszenia spraw związanych z danymi osobowymi, korespondencję prosimy kierować na adres info@agrex-eco.pl – z tytułem DANE OSOBOWE.

Rekrutacja: Prosimy o przesłanie CV na adres mailowy info@agrex-eco.pl