Kontakt

AGREX-ECO Sp. z o.o.
ul. Puławska 469
02-844 Warszawa
tel. +48 22 644 03 05
fax +48 22 649 08 51
info@agrex-eco.pl

Biuro w Krakowie:
ul. Lubelska 29
30-003 Kraków
tel./fax +48 12 380 15 35

NIP: 951-225-20-57, REGON: 141407749, KRS: 0000304513

Zarejestrowano w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 50 000 PLN.