Agrex-Eco wygrało w ZZO Olszowa


matthiessen agrex-eco olszowa rozrywarka do worków27 sierpnia miało miejsce otwarcie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa, wybudowanego w niewiarygodnie krótkim czasie, tj. około 9 miesięcy, uwzględniając w tym uzyskanie wszelkich pozwoleń. Projekt linii technologicznej został tak skonstruowany i zaadaptowany, aby można było zastosować najlepsze dostępne na rynku rozwiązania techniczne. Dzięki temu Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa jest na obecną chwile najnowocześniejszym w Polsce.

Firma Agrex-Eco dostarczyła do niego 2 urządzenia:

  • rozrywarkę do worków model SRIII K4 produkcji Matthiessen (Niemcy), którą w linii zamontowała firma SUTCO oraz
  • mobilny przesiewacz bębnowy MAXX produkcji firmy Komptech (Austria) wygrywając przetarg publiczny.

W uroczystości otwarcia Zakładu brali udział m. in. Prezes Zarządu Inwestor-Kępno Sp. z o. o. p. Tomasz Spychalski, Dyrektor Naczelny Matthiessen LagerTechnik GmbH p. Reiner Hungermann oraz Prezes Zarządu Agrex-Eco Sp. z o.o. p. Jacek Zawadzki.

„ZZO Olszowa zapewni przyjęcie i zagospodarowanie odpadów od ponad 136 tysięcy mieszkańców z terenu 13 gmin. Spełnia on najwyższe wymagania jakościowe w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności osiąga rygorystyczne wskaźniki narzucone przez nowelizowane akty prawne; w zakresie technicznym spełnia kryteria najlepszych dostępnych technik; zapewnia racjonalne gospodarowanie odpadami przy udziale najnowszych technologii w tym obszarze respektując jednocześnie zasady rachunku ekonomicznego; stanowi podstawę systemu, który odpowiada na kluczowe wyzwania i jest zgodny z przyjętymi kierunkami polityki województwa i państwa w zakresie gospodarki odpadami. Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa przygotowany jest zatem technicznie, technologicznie, organizacyjnie i prawnie do pełnienia funkcji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.”

źródło: www.zzo-olszowa.pl, www.ziemiakepinska.pl