2 złotka na start ZZO Nowe-Toniszewo-Kopaszyn

29 kwietnia br. miało miejsce Uroczyste otwarcie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn, na które zostaliśmy zaproszeni jako jeden z dostawców maszyn i technologii do tej inwestycji. Firmę AGREX-ECO reprezentowali p. Jacek Zawadzki, Prezes Zarządu oraz p. Michał Marczak, Specjalista ds. Kluczowych Klientów.

Obecnie w zakładzie pracują aż 2 maszyny nagrodzone złotymi medalami na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO 2014:

  • Przerzucarka do pryzm kompostowych nowej generacji TOPTURN X60 produkcji firmy Komptech (Austria) i
  • Rębako-rozdrabniacz COBRA 75 DRI produkcji firmy TS Industrie (Niemcy).

Po prezentacji, podziękowaniach i symbolicznym przecięciu wstęgi Prezes MSOK Sp. z o.o. , Pan Waldemar Szygenda osobiście oprowadził gości po nowym zakładzie.

“Nowo wybudowany Zakład Zagospodarowania Odpadów będzie obsługiwał 15 gmin, umożliwiając działania w zakresie sortowania odpadów komunalnych, kruszenia odpadów budowlanych, przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, utylizacji odcieków i ścieków komunalnych, czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych, wyodrębnionych z odpadów komunalnych oraz kompostowania.

 

Dzięki tej inwestycji MSOK w Toniszewie będzie mógł ograniczyć ilość odpadów biodegradowalnych oraz wysortować surowce wtórne do powtórnego wykorzystania. Pośrednio zaś powstanie ZZO wydłuży czas funkcjonowania składowiska o wiele lat, bowiem mniejsza będzie masa całkowita składowanych odpadów. Zatrudnienie znalazło dodatkowych 30 osób.

Dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na „Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn” wyniosło ponad 28 mln zł. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu uzyskało ponadto dwie pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na ponad 17 mln zł.”