24 systemów AMP sprzedanych do jednej firmy!

AMP Robotics, pionier sztucznej inteligencji i robotyki wykorzystywanej do odzyskiwania surowców wtórnych dla globalnego łańcucha dostaw, podpisał długoterminową umowę z Waste Connections, Inc. w celu wdrożenia aż 24 systemów robotyki sterowanych sztuczną inteligencją. Umowa jest największą do tej pory umową AMP. Waste Connections planuje roz- mieścić systemy na liniach opakowań, tworzyw sztucznych i pozostałości w wielu zakładach odzyskiwania materiałów.

 

„Cieszymy się, że możemy współpracować z AMP, aby rozszerzyć wdrażanie najnowocześniejszych technologii w naszych obiektach odzyskiwania materiałów, wspierając nasze inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju i zwiększając zyski” – powiedział Worthing F. Jackman, prezes i dyrektor generalny Waste Connections. „Waste Connections dąży do zwiększania możliwości odzyskiwania zasobów i uważamy, że systemy robotyki AMP są zgodne z naszymi celami w zakresie poprawy bezpieczeństwa, zwiększenia produktywności i poprawy jakości odzyskanych zasobów”.

 

Technologia AMP odzyskuje tworzywa sztuczne, tekturę, papier, puszki, kartony i wiele innych rodzajów opakowań, do dalszego przetworzenia. Na przykład platforma AI precyzyjnie identyfikuje różne rodzaje tworzyw sztucznych, w tym politereftalan etylenu (PET lub PETE), polietylen o dużej gęstości (HDPE), polietylen o małej gęstości (LDPE), polipropylen (PP) i polistyren (PS), sortowane dalej według koloru, przejrzystość i nieprzezroczystość oraz różnych rodzajów kształtów – pokrywkami, pojemnikami, muszelkami, kubkami i innymi.


Technologia AMP może szybko dostosować się do rodzaju opakowań wprowadzanych do strumienia recyklingu z rozpoznawalnością na poziomie marki, ponieważ zapotrzebowanie na większe ilości wysokiej jakości materiałów pochodzących z recyklingu rośnie, aby sprostać zobowiązaniu firm do zadowalającego korzystania z materiałów pochodzących z recyklingu poużytkowego.


„Cieszymy się, że możemy wspierać zaangażowanie Waste Connections na rzecz zwiększenia odzyskiwania materiałów, intensyfikujemy nasze wysiłki na rzecz modernizacji działania recyklingu i rozwoju gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu” – powiedział Matanya Horowitz, założyciel i dyrektor generalny AMP Robotics.


„Widzenie tak solidnej rozbudowy naszej technologii i zaznaczenie tego kamienia milowego w roku, w którym pojawił się COVID-19, jest świadectwem naszej wiodącej pozycji w branży technologii – a współpraca z wizjonerską firmą, taką jak Waste Connections, pomaga umożliwić i wzmocnić niezbędne usługi komunalne. ”

Od czasu wystąpienia COVID-19 zapotrzebowanie na sztuczną inteligencję i technologię robotyczną AMP wzrosło. Firmy zwróciły się ku automatyzacji, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo w obliczu wymagań związanych z dystansem społecznym, radzić sobie z obecnymi niedoborami siły roboczej, aby utrzymać działalność, oraz dostosować się do skoków ilości i rodzajów materiałów spowodowanych nagłymi zmianami w zwyczajach zakupowych konsumentów. AMP odnotowała znaczny wzrost zamówień i zainteresowanie wdroże- niem swojej technologii na większą skalę w celu sprostania powyższym wyzwaniom – trend utrzymuje się przez cały rok.

Wdrożenia AMP obejmują Amerykę Północną, Azję i Europę, a niedawno zainstalowano system w zakładzie w Hiszpanii. Pierwsze wdrożenie AMP w Ameryce Północnej do usuwania gruzu z budowy i rozbiórki planowane jest na koniec tego roku. Ten ostatni kamień milowy dla AMP jest następstwem osiągnięcia miliarda pobrań dla floty robotów sterowanych sztuczną inteligencją w okresie 12 miesięcy na początku tego roku.

W 2020 roku firma otrzymała wyróżnienia, w tym „Impact 20” Fortune, „AI 50” Forbesa, „Najbardziej innowacyjne firmy świata” Fast Company a w Polsce zdobyła Złoty Medal i tytuł Wyboru Konsumentów na targach POLECO 2020.